Kategórie

Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť kategóriu v prípade, ak nebude kategória naplnená dostatočným počtom tímov.
Organizátor si vyhradzuje právo preradiť tím do inej kategórie. 


Men ELITE - zrušené

Vybrané tímy európskych súťaží (nie je vylúčený štart reprezentácii).
Celkový počet tímov: 6
Vekový limit hráčov: ročník 2004 a starší
V prípade štartu reprezentácie U19: ročník 2005 a starší
Usporiadateľ si vyhradzuje právo udeliť divokú kartu.


Women ELITE - zrušené

Vybrané tímy európskych súťaží (nie je vylúčený štart reprezentácii).
Celkový počet tímov: 6
Vekový limit hráčov: ročník 2005 a staršie
V prípade štartu reprezentácie U19: ročník 2005 a staršie
Usporiadateľ si vyhradzuje právo udeliť divokú kartu.


Men PRO

Tímy z troch najvyšších súťaží - Česká republika, Švédsko, Fínsko, Švajčiarsko
Tímy zo slovenskej extraligy - max. počet 6 tímov
Celkový počet tímov: 12
Vekový limit hráčov: ročník 2004 a starší
V prípade štartu reprezentácie U19: ročník 2005 a starší
Usporiadateľ si vyhradzuje právo udeliť divokú kartu.


Men OPEN

Tímy z nižších súťaží resp. turnajové tímy.
Celkový počet tímov: 40
Vekový limit hráčov: ročník 2004 a starší
Usporiadateľ si vyhradzuje právo udeliť divokú kartu.

Víťaz kategórie získa miestenku v kategórii Men PRO v nasledujúcom ročníku.


Women

Celkový počet tímov: 20
Vekový limit hráčov: ročník 2005 a staršie
Usporiadateľ si vyhradzuje právo udeliť divokú kartu.


Juniori (men)

Celkový počet tímov: 16
Vekový limit hráčov: ročníky 2002 - 2005
Usporiadateľ si vyhradzuje právo udeliť divokú kartu.

Jury turnaja si vyhradzuje právo pre udelenie výnimky pre štart mladšieho hráča voči podpísanému prehláseniu od rodiča. Podmienkou je štart hráča iba v jednej kategórií.